APULIJSKIE STOWARZYSZENIE WŁOSKO-POLSKIE

 

ZEBRANIE Z DNIA 28 STYCZNIA 2017

 

 

Dnia 28 stycznia 2017 roku o godzinie 11:00 w lokalu Centrum Sportowego "Di Cagno Abbrescia” , Corso Alcide De Gasperi 320 w Bari, odbyło się zebranie członków założycieli w celu przedyskutowania następujących propozycji:

 

PORZĄDEK OBRAD

 

 

1.      Nadanie statusu członka profesjonisty

2.      Różne

 

Głos zabrał Prezes Antonio Mercurio, który po stwierdzeniu obecności większości członków założycieli, powierzył funkcję sekratarza Anecie Banasik. Prezes otworzył zgromadzenie.

                              

1. Nadanie statusu członka profesjonisty

 

 

Dott. Alessandro Besozzi                               chirurg

Dott.  Rosario Beninano                                 adwokat

Prof.  Domenico Bonamonte                        wykładowca uniwersytecki, dermatolog

Dott. Leonardo Gironda Veraldi                  adwokat

Dott. Ezio Falco                                                  sekretarz związków zawodowych FLC CGIL Bari

Dott. Mario Saverio D’innella                       specjalista w zakresie księgowości

Prof. Nino Tomasicchio                                  nauczyciel ISEF

 

Po zakończeniu procedury, nominowani członkowie przyjęli powierzone funkcje oraz zadeklarowali gotowość do udzielania konsultacji w ramach działalności stowarzyszenia. W związku z brakiem dodatkowych kwestii, zebranie zostało rozwiązane o godzinie 12:00, po jednogłośnym przyjęciu niniejszego protokołu.

 

Bari, 28 stycznia 2017

 

 SEKRETARZ                                                      PREZES

 

( Aneta Banasik)                                          ( Antonio Mercurio)